समाज

यसरी हुन्छ मानव समाजको विकासक्रम

0Shares

मानव समाज सतत परिवर्तनशिल र विकासशील छ | यसको वर्तमान स्वरूप परिवर्तनको लामो शृंखलाको परिणाम हो | हरेक सामाजिक व्यवस्था चाहे त्यो जतिसुकै उत्कृष्ट किन नहोस्, उत्पति, विकास, र बिनासको प्रक्रियामा हुन्छ | त्यसकारण हरेक सामाजिक व्यवस्था अन्ततः परिवार्तनको निम्न अवस्थाबाट उच्च अवस्था तिर उठिरहेको अनन्त विकासक्रमको एउटा अस्थायी चरण मात्र हो |

मानव समाजको यो विकासक्रम उत्पादक शक्तिको बिकासक्रमको अनुरुप हुन्छ | समाजको भौतिक उत्पादक शक्ति हरेक सामाजिक अवस्थाको आधार हो | उत्पादक शक्तिको स्वरूप र विकास स्तर अनुसार उत्पादन सम्बन्धको निर्माण हुन्छ र उत्पादन सम्बन्धको अनुरुप सामाजिक व्यबस्थाको स्थापना हुन्छ | तर उत्पादन सम्बन्धले पनि आफ्नो पालोमा उत्पादन शक्तिको विकास गर्दछ |

फलस्वरूप बिधमान सामाजिक व्यवस्थाबाट क्रमसः नयाँ उत्पादक शक्तिको आधारमा नयाँ उत्पादन सम्बन्धको निर्माण हुन्छ र यो उत्पदन सम्बन्धको आधारमा नयाँ सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना हुन्छ | तव पुरानो उत्पादक शक्तिमा आधारित उत्पादन सम्बन्ध र नयाँ उत्पादक शक्तिमा आधारित उत्पादन सम्बन्ध र नयाँ उत्पादक शक्तिमा आधारित उत्पादन सम्बन्धमा हुन्छ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *