समाज

अबको बैज्ञानिक युग कस्तो हुनेछ ? यस्तो छ बिज्ञान प्रविधिको आधारमा विश्लेषण

0Shares

मानव समाजको तेस्रो युग बैज्ञानिक युग हुनेछ | जुन बिज्ञान प्रविधिमा आधारित हुनेछ | बैज्ञानिक युगमा बिज्ञान प्रबिधि उत्पादक शक्ति उत्पादक शक्तिको रुपमा बिज्ञान प्रबिधिको विकास भएपछि बैज्ञानिक युगको आरम्भ हुनेछ |

यस युगमा बिज्ञान प्रबिधि नै सम्पतिको स्रोत हुनेछ | मानिसहरुको बिचमा परस्पर निर्भर हुनेछैन | फलस्वरूप समाजमा सोसन र असमानता समेत हुनेछैन | यस युगलाई बैज्ञानिक सभ्यता भनिन्छ | बैज्ञानिक युगको समाज बर्गहिन समाज हुनेछ | जुन मानवता र सार्बजनिक सम्पतिमा आधारित हुनेछ |

सम्पतिको आधार बिज्ञान प्रबिधि हुनेछ | यो समाजमा मानव श्रम र त्यसबाट उत्पन्न निजि सम्पति नहुने हुँदा वर्ग हुनेछैन | सोसनका आधारमा मानव श्रम, निजि सम्पति नहुने हुँदा त्यहाँ सोषण पनि हुनेछैन | फलस्वरूप समाजमा पूर्ण मान्यता र स्वतन्त्रताको अवस्था कायम हुनेछ | सामाजिक संगठनको आधार मानवता हुनेछ |

जुन सभ्यताको युगभरि निजि स्वार्थ र निजि सम्पतिको कारण खण्डित हुँदै आएको छ | मानवको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ | बैज्ञानिक युगका दुइ चरणहरु हुनेछन | ति हुन् एक समाजबाद र अर्को साम्म्याबाद |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *